Sääntömääräinen syyskokous 8.12.2022

Tervetuloa Oulun Shotokan Karate-do ry:n sääntömääräiseen kokoukseen
torstaina 8.12.2022 klo 19.00 Haapalehdon päiväkodille, Manttaalitie 6, Oulu.

HUOM!! Torstain 8.12 harjoituksiin tulee kokouksen takia muutos.
Kaikkien vöiden yhteisharjoitukset klo 18.00-19.00.

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada käsiteltäväksi jonkin asian seuran kokoukseen, 
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 7 päivää ennen kokousta.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä
 varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. 
Valtakirjalla ei saa äänestää.