Säntömääräinen syyskokous 30.11.

Tervetuloa Oulun Shotokan Karate-do ry:n sääntömääräiseen kokoukseen tiistaina 30.11.2021 klo 19.00 Huonesuon päiväkodille, Leväsuontie 19, Oulu

HUOM!! Kata bunkai -harjoitukset on kyseiselätä päivältä peruttu.


Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada käsiteltäväksi jonkin asian seuran kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 7 päivää ennen kokousta.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Esityslista

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika              30.11.2020 klo 19.00

Paikka          Huonesuon päiväkoti, Leväsuontie 19, Oulu

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 8. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 10. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta viisi johtokunnan jäsentä.
 11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. Päätetään kokous.