Ylimääräinen seuran kokous 5.5.

Seuran johtokunta on päättänyt järjestää ylimääräisen seuran kokouksen, joka järjestetään torstaina 5.5.2022 klo 17.45-18.15 Hintan koululla (Valjastie 19, Oulu).

Kokous järjestetään alempien ja ylempien vyöarvojen harjoitusten välissä.

Kokouksessa esitetään seuran sääntöjen muuttamista.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada käsiteltäväksi jonkin asian seuran kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 7 päivää ennen kokousta.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.